Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Čerpacia stanica Severozápad je určená na čistenie komunálnej odpadovej vody v meste Zvolen.

Pôvodne boli v čerpacej stanici nainštalované 3ks ponorných kalových čerpadiel iných výrobcov, s motorom max. príkonov 7,8 kW a 18,5 kW. V ostatných rokoch boli tieto čerpadlá mimo prevádzky v priemere 15x ročne. Ich vysoká poruchovosť a časté upchávanie sa spôsobovalo vysoké náklady na servisné zásahy. Na základe vysokých prevádzkových nákladov sa Stvps., a.s. rozhodla nainštalovať nové čerpadlo slovenskej výroby SPIRAM 200 A-A.

Technické detaily inštalovaného čerpadla SPIRAM 200 A-A

  • SPIRAM 200A-A-E-6-DI-SM – horizontálne jednolopatkové odstredivé čerpadlo so samostatným ložiskovým telesom a elektromotorom na základovej fréme „end suction“
  • Q=80l/s, H=10m, P=10kW, Pbep=12kW, η=81%
  • Materiál hlavných častí čerpadla: Tvárna liatina
  • Spojka: Rathi L190
  • Eletkromotor: WEG W22, 6 pól (980 ot/min), P2=18.5kW
  • Mechanická upchávka: Rotaneo RPZ 60P, SiC/SiC, NBR

=> Jednoduchá údržba

- Štandardizované konštrukčné prevedenie „end suction“Jednoduchý prístup k častiam čerpadla, ktoré je potrebné v prípade potreby kontrolovať (mechanická upchávka, obežné koleso, o-krúžky, guferá, ložiská, spojka, motor)

=> Kontinuálna prevádzka bez upchávania sa

- Špeciálne navrhnuté obežné koleso v tvare skrutkovice je navrhované s dôrazom na maximálnu guľovú priechodnosť pevných látok. Vďaka nej dosahujú tieto čerpadlá priechodnosť obežného kolesa až 100% priemeru výtlačnej príruby.

=> Minimálne náklady na opravy a údržbu

- Samotné obežné koleso – obrovská priechodivosť

- Vynášacie drážky na prednom a zadnom disku – proti upchávaniu sa

- Špeciálne navhrnutý upchávkový priestor s vynášacími drážkami

- Robustná konštrukcia = dlhá životnosť

- Profesionálny výber komponentov čerpadla pre danú aplikáciu – s ohľadom na čo najvyššiu životnosť čerpadla

VÝSLEDOK:

12 mesiacov od inštalácie čerpadiel SPIRAM 200 A-A nedošlo k jedinému upchatiu alebo inej poruche, ktorá by spôsobila prerušenie čerpania. Nebol potrebný ani jeden havarijný výjazd či servisný zásah.
Navyše, preventívna servisná kontrola potvrdila, že po roku funkčnosti nedošlo k žiadnemu opotrebeniu mechanickej časti čerpadla, ani k zmene výkonových parametrov. Aplikácia čerpadla SPIRAM tak zákazníkovi znížila náklady na servis a interné zásahy, prispela k dokonalej funkčnosti bez obslužnej prevádzky, a to za predpokladu dlhodobej životnosti.

Vysoká účinnosť:

Čerpadlo SPIRAM 200A-A dosahuje pri otáčkach 980 ot/min účinnosť až 81%. Účinnosť pôvodných agregátov bola na úrovni 68,4 a 72,1.

Nízka spotreba elektrickej energie:

Čerpadlo SPIRAM 200A-A usporí ročne až do 30% nákladov na spotrebu elektrickej energie oproti pôvodnému riešeniu.

Nulové náklady na opravy:

Hydraulika čerpadla SPIRAM 200A-A v podstate vylučuje možnosť upchatia
čerpadla. Náklady na servisné zásahy z dôvodu poruchy tak znižuje na nulu.