Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

V čistiarni odpadových vôd v Horný Hričov na Slovensku sú súčasťou technológie veľkej recirkulácie tri čerpacie agregáty, ktoré slúžia na recirkuláciu kalu v dvoch nadzemných nádržiach - jedno čerpadlo pre každú nádrž a jedno slúžiace ako rezerva. Na dvoch z týchto pozícií sú osadené relatívne nové čerpadlá (rok výmeny 2019) 300 AFG-58,5-LO-00-FE (200l/s, 5m, 990ot/min, P2=18,4kW, P=22kW). Na tretej pozícii bol umiestnený pôvodný čerpací agregát v nevyhovujúcom technickom stave. Práve ten sa náš partner Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. rozhodol vymeniť za moderné ekologické čerpadlo SPIRAM.

TECHNICKÉ DETAILY INŠTALOVANÉHO ČERPADLA SPIRAM 300 A-D

•                 SPIRAM 300 A-D – horizontálne jednolopatkové odstredivé čerpadlo so samostatným ložiskovým telesom a elektromotorom na základovej fréme „end suction“

•                 Q=197l/s, H=4,71m, P2 = 10,71, η=85%

•                 Materiál hlavných častí čerpadla: Tvárna liatina GGG40

•                 Spojka: REXNORD VIVA

•                 Elektromotor: WEG, 8 pól (730 ot/min), P2=15kW, IE3

•                 Mechanická upchávka: Chesterton, SiC/SiC, NBR

Štandardizované konštrukčné prevedenie čerpadla „end suction“ s ložiskovým domcom zabezpečuje  jednoduchý prístup k častiam čerpadla, ktoré je potrebné v prípade potreby kontrolovať (mechanická upchávka, obežné koleso, o-krúžky, guferá, ložiská, spojka, motor), garantujúc tak jednoduchú údržbu.  Kontinuálnu prevádzku bez upchávania garantuje špeciálne navrhnuté obežné koleso čerpadiel SPIRAM v tvare skrutkovice. Navrhované je s dôrazom na maximálnu guľovú priechodnosť pevných častíc (v danom prípade 150 mm), čo znižuje pravdepodobnosť upchatia čerpadla k nule.

Minimálne náklady na opravy a údržbu zabezpečuje niekoľko technických detailov. Či už sú to vynášacie drážky na prednom a zadnom disku, ktoré zamedzujú upchávaniu, alebo špeciálne navrhnutý upchávkový priestor s vynášacími drážkami so špeciálnym hydraulickým elementom SPIRASAFE chrániacim mechanickú upchávku. Samotná robustná konštrukcia čerpadla podľa normy ISO 2858 a ISO5199 v kombinácii s nízkymi otáčkami je garanciou extrémne dlhej životnosti.

Meranie technických parametrov najmodernejšími technológiami v skúšobni výrobného závodu

VÝSLEDOK:

Moderné riešenie prinieslo radikálne zvýšenie efektivity. Čerpadlo SPIRAM dosahuje úsporu nákladov na elektrickú energiu vo výške 39% (vďaka svojej hydraulickej účinnosti vo výške 85%). Zákazníkovi tak ročne usporí takmer 10 000 € len v nákladoch na elektrickú energiu, kým ďalšie úspory garantuje radikálne znížená náročnosť na servis a údržbu. Heavy-duty prevedenie čerpadla a extrémne nízke pracovné otáčky 730 za minútu navyše znižujú opotrebenie agregátu a predĺžia jeho životnosť. Priechodnosť pevných častí s priemerom až 150 mm prakticky úplne vylučuje pravdepodobnosť upchatia čerpadla. Návratnosť investície je do 3 rokov.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ:

Čerpadlo SPIRAM 300 A-D dosahuje pri otáčkach 730 ot/min hydraulickú účinnosť až 85,4%, a to pri čerpaní kalovej vody s obsahom pevných častíc. Táto hodnota je pritom štandardom na trhu u čerpadiel určených na čerpanie čistej vody.

NÍZKA SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE:

Čerpadlo SPIRAM 200A-A usporí ročne 39% nákladov na spotrebu elektrickej energie oproti riešeniu, ktoré bolo inštalované v roku 2019.

NULOVÉ NÁKLADY NA OPRAVY:

Hydraulika čerpadla SPIRAM 300 A-D v podstate vylučuje možnosť upchatia čerpadla. Náklady na servisné zásahy z dôvodu poruchy tak znižuje na nulu. Štandardná záruka 60 mesiacov, ktorú majú čerpadlá SPIRAM prevyšuje návratnosť za čerpadlo bez zbytočných dodatočných nákladov na opravy.

Aplikácia čerpadla SPIRAM 300 A-D v ČOV Horný Hričov tak spĺňa najnáročnejšie požiadavky ekologickej prevádzky, a to najmä vďaka svojej modernej hydraulike, najmodernejším komponentom a kvalitným použitým materiálom.

Osadenie čerpadiel v ČOV Horný Hričov na 3 pozíciách, s čerpadlom SPIRAM na strednej pozícii