Continental Matador Rubber, s.r.o.

Príklad dodávky čerpacích agregátov vrátane softštartéru, frekvenčného meniča (CEP350/400 – 4 ks). 

Na základe požiadavky Matadoru a projekčného návrhu bol našou spoločnosťou spracovaný detailný prepočet potrubných trás a ich odporových charakteristík, na základe čoho bol stanovený presný pracovný bod čerpadiel v náväznosti na systémy riadenia frekvenčných meničov.

Vzhľadom na náročnosť aplikácie a jej dôležitosť pre prevádzku spoločnosti Matador Púchov boli vyšpecifikované čerpacie agregáty so zameraním na čo najväčšiu účinnosť, kvalitu výroby, čo najnižšie prevádzkové náklady, a to pri dosiahnutí čo najvyššej životnosti a jednoduchej obsluhy prevádzky servisu. Samotný servis uvedených čerpadiel si zabezpečuje prevádzkovateľ po zaškolení vlastnými kapacitami.

S odstupom času (od uvedenia návrhu až po realizáciu, ktorá bola uvedená vo viacerých etapách) môžeme povedať, že navrhnuté riešenie spĺňa všetky požiadavky zadefinované klientom, vykazuje výrazne nižšie energetické a prevádzkové nároky.