Fortischem, a.s.

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. realizovala projekt moderného zariadenia membránovej elektrolýzy, ktorá nahradila pôvodnú ortuťovú elektrolýzu. Vzhľadom na náročnú požiadavku spustenia zariadenia v rekordne krátkom čase, vybraní partneri projektu museli okrem profesionality ponúknuť vysokú flexibilitu spolupráce. Spoločnosť PRAKTIKPUMP dokázala splniť túto požiadavku a pre projekt zastrešila kompletnú čerpaciu technológiu.

Riešenie

Kvalita bez kompromisu: Osadené čerpadlá typu UC438 a DB22 sú vysoko kvalitné bezupchávkové čerpadlá s magnetickou spojkou. Čerpadlá UC438 sú vyvložkované chemicky odolným plastom ETFE (obch. názov „Tefzel“) od renomovaného výrobcu (DuPont). V požadovaných podmienkach a pri dodržaní prevádzkovej disciplíny zaručujú stabilitu a spoľahlivosť prevádzky.

Na vybrané pozície boli navrhnuté čerpadlá, kde mokrené časti sú vyhotovené v materiálovom prevedení TITÁNotvoreným obežným kolesom. Najväčšia výhoda tohto riešenia spočíva v najvyššej kvalite čerpacieho agregátu, ktoré výrobca GOULDS s tradíciou už vyše 160 rokov ponúka. Moderný dizajn vyniká hlavne svojou vysokou účinnosťou (pri otvorenom obežnom kolese viac ako 69%) a vysokou životnosťou, kde výrobca štandardne garantuje záruku 5 rokov. Tieto titánové čerpadlá fungujú spoľahlivo napr. už 35 rokov v Mondi SCP Ružomberok na chlórové aplikácie.

Hadicové čerpadlá L40 predstavujú robustné a spoľahlivé riešenie pri doprave chemického kalu. Pri definovaných podmienkach má hadica životnosť zhruba 4000 – 6000 prevádzkových hodín. Čerpadlá boli dodané vrátane príslušenstva, a to. hadice, lubrikantu a tlmiča pulzov.

Membránové čerpadlá typu Black-line sú vynoveným radom čerpadiel od renomovanej firmy – AKEJ? Pri dodržaní predpísaných prevádzkových postupov sa nepredpokladá výrazné opotrebenie v požadovanom čase 2 roky (výrobca deklaruje životnosť membrány min. 10 000 prevádzkových hodín).

Vertikálne čerpadlo typu VTP – vnorná turbínová hydraulika bolo pre danú aplikáciu ideálnou voľbou s vysokou efektivitou (83,8%) čerpania, ktorá sa osvedčila vo veľkých spoločnostiach aj na Slovensku (Slovenské elektrárne, Mondi SCP Ružomberok). Daný typ čerpadla patrí medzi najspoľahlivejšie riešenia a to pri nízkych prevádzkových nákladoch.

Výhody nášho riešenia

Unifikácia

Obsadenie väčšiny pozícií dvomi typmi čerpadiel umožnilo zredukovať hodnotu skladových zásob nutných náhradných dielov.

Opotrebenie dielov

Počas 2-ročného obdobia sa nepredpokladajú žiadne servisné zásahy, vyvolané opotrebením dielov častí odstredivých bezupchávkových čerpadiel, nakoľko sa pri dodržaní návodu na použitie nepredpokladá rýchle opotrebenie pohyblivých dielov a mokrené časti sú z chemického hľadiska 100% kompatibilné a odolné.
Pri dvojročnej prevádzke čerpacích agregátov sa predpokladá výmena jedine opotrebovateľných dielov na objemových čerpadlách (membrány, hadice, lubrikanty).

Nízka energetická náročnosť a návratnosť

Všetky čerpadlá sa vyznačujú veľmi nízkym energetickým príkonom (vysoké účinnosti) a nízkymi nákladmi na náhradné diely s dlhou životnosťou a krátkymi prestojmi. Tieto výhody zaručujú rýchlu návratnosť investície v porovnaní s klasickými riešeniami.

Bezpečnosť, ochrana a predikcia porúch

Vybavenie čerpadiel frekvenčnými meničmi zaručí ochranu čerpadiel. Na kritické pozície boli osadené špeciálne snímače na včasné vyhodnotenie potenciálnych porúch (3-osé vibračné čidlo iALERT, smart ochrana motora M20) .

Náhradné diely

Po dohode s investorom firma PRAKTIKPUMP, s.r.o. drží vybrané náhradné diely vo svojich skladových priestoroch, resp. v konsignačných skladoch prevádzkovateľa.

Servisné činnosti a zásahy

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. je servisným partnerov všetkých dodaných čerpacích agregátov (servisné činnosti zastrešujeme ako v našom servisnom stredisku, tak aj priamo u zákazníka). Svoje najväčšie servisné stredisko má vo Zvolene, ktoré je vzdialené od závodu v Novákoch menej než 1 hodinu autom. Tento fakt zaručuje veľmi krátky čas nástupu na urgentné servisné zásahy. V spojení s ponúkanou službou SERVIS 24/7, sú zaručené opravy porúch ohrozujúce chod prevádzky.