Bionergy, a.s.

Výmena piatich kalových čerpadiel v objekte ČOV Petržalka, vrátane úprav stavebnej a elektro časti.

  • Spracovanie všetkých častí projektu (technologickej, stavebnej, elektrickej)

  • Rýchla a odborná výmena čerpadiel spojená so stavebnými úpravami objektu

  • Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia -Kompletný a expresný servis do 24 hodín

  • Garancia expresného servisu aj po uplynutí záruky

Riešenie

Pred samotnou výmenou amortizovaných čerpadiel bola spravená celková analýza projektu, na základe ktorej sa vytvoril prehľadný harmonogram prác a rozdelenie úloh. Realizovaná montáž zariadení bola spojená aj so stavebnými úpravami a rekonštrukciou elektro časti. Súčasťou dodávky bol aj projekt skutočného vyhotovenia, vrátane potrebných certifikátov, tlakových a funkčných skúšok čerpadiel. Pred odovzdaním stavby bolo realizované aj kompletné zaškolenie pracovníkov a zodpovedných vedúcich na danom úseku.

Navrhnuté čerpadlá Flygt boli namontované na pozície pôvodných čerpadiel, kde sa pred samotným namontovaním upravili základové betónové dosky a napájacie potrubné systémy.  Okrem výmeny čerpadiel bola súčasťou projektu aj výmena nožových šupátok a vypúšťacích ventilov.

V stavebnej časti projektu bola zahrnutá dodávka a montáž protipožiarnych dverí s odolnosťou 90 minút a dodanie špeciálneho kompozitného poklopu. V rámci tejto časti bola zabezpečená nielen dodávka a montáž týchto komponentov, ale aj spojené búracie a stavebné práce realizované firmou PRAKTIKPUMP.

Elektro časť projektu zahŕňala dodanie a zapojenie rozvádzača, ale aj prenosy na dispečing, ktorý môže jednoducho a ľahko sledovať a kontrolovať stav a chod čerpadiel. Zároveň boli zabezpečené aj funkčné skúšky zariadenia.