Vodohospodárska výstavba, š.p.

SPIRAM PCSW 200 - 1450 je dôkazom toho, že spoločnosť PRAKTIKPUMP dokáže vďaka vlastnému výskumu a vývoju flexibilne vyrobiť čerpacie zariadenie podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Výsledkom sú produkty šité na mieru špecifických potrieb, ktoré na trhu neexistujú.

SPIRAM PCSW 200 - 1450 je dôkazom toho, že spoločnosť PRAKTIKPUMP dokáže vďaka vlastnému výskumu a vývoju flexibilne vyrobiť čerpacie zariadenie podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Výsledkom sú produkty šité na mieru špecifických potrieb, ktoré na trhu neexistujú.

Takéto zariadenie dnes na svetovom trhu čerpadiel neexistuje. Výskumný a vývojový tím spoločnosti PRAKTIKPUMP navrhol a vyrobil čerpacie agregáty, ktoré presne zodpovedajú požadovaným vlastnostiam.

Výsledkom sú mobilné prečerpávacie vozíky s maximálnym výkonom 15 000 l/min a maximálnou dopravnou výškou 30m. Ich základom je certifikovaný podvozok, na ktorom je osadené čerpadlo SPIRAM 200, ktoré je poháňané dieselový motorom. Na zavodnenie čerpadla slúži výkonná výveva, ktorá čerpadlo dokáže zavodniť do 5 sekúnd od nábehu. Prečerpávacie vozíky sú určené na prečerpávanie riečnych vôd - zaručená priechodnosť  čerpadla je 100mm. Hlavnou výhodou agregátov je kompatibilita, výkonnosť a spoľahlivosť.

Ďalšími výhodami nášho riešenia sú:

Variabilita - vďaka špeciálnej oske vozíku, je možné potiahnuť agregát buď za osobným vozidlom alebo traktorom

Rýchlosť nábehu - rýchlosť nábehu je do 5 sekúnd od nábehu vývevy

Kompaktnosť - celý diesel agregát spolu s nádržou je uložený na jednom terénnom podvozku

Priechodnosť - zaručená priechodivosť čerpadla je 100 mm - to znamená že obežným kolesom prejde guľa (nečistota)  o priemere 100 mm

Nízka hmotnosť - celková hmotnosť prečerpávacích mobilných vozíkov je 1200 kg

Zaručené parametre - parametre čerpadla sú odskúšané a namerané pri funkčných skúškach

Komplexné riešenie - riešenie čerpacieho agregátu od zadania po realizáciu, agregát bol odovzdaný kompletne na pojazdnom podvozku, ktorý  je certifikovaný a spĺňa všetky požiadavky legislatívy pre prihlásenie na EČV.

Typ zariadenia

Horizontálne, jednolopatkové, odstredivé čerpadlo SPIRAM PCSW 200 - 1450 so skrutkovicovým otvoreným obežným kolesom pre dopravu kvapalín s obsahom pevných častíc a suspenzií, pevne inštalované na jednonápravovom, brzdenom prívese do celkovej hmotnosti 1800kg, poháňané diesel motorom Kohler KDI2504TCR.

Oblasť použitia

Čerpací agregát je vhodný pre čerpanie kvapalín (znečistená a kalová voda)  s viskozitou do 50cSt obsahujúca pevné častice s granuláciou do priemeru max. ø115mm v suspenzii, so špecifickou hmotnosťou max. do 1100kg/dm3, prípadne s obsahom max. 5% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín (piesok, štrk, bahno).

Prevádzková teplota -30°C až +60°C. 

Pre technický list zariadenia nás kontaktujte na predaj@praktikpump.sk.