NEMAK SLOVAKIA, s.r.o.

V rámci výstavby novej výrobnej haly v areáli spoločnosti NEMAK Slovakia bol realizovaný návrh, projekcia a výstavba chladiaceho systému vysokotlakých vstrekovacích lisov (HPDC) formou stavby „na kľúč“.

Systém chladenia sa skladá z dvoch oddelených okruhov, medzi ktorými prebieha výmena tepla prostredníctvom stojatého doskového výmenníka s tepelným výkonom 3700 kW. Zdrojom chladu je zostava autonómnych chladiacich zariadení, skladajúca sa z 2 kusov chillerov, vrátane funkcie
suchého chladenia, s celkovým chladiacim výkonom 2961 kW. Teplonosnou látkou je 35%-ná glykolová zmes, ktorá je cirkulačnými čerpadlami vedená cez výmenník naspäť do chladiacich zariadení.

Teplo vznikajúce v HPDC zariadeniach počas procesu odlievania je odoberané demineralizovanou chladiacou vodou vyrábanou systémom reverznej osmózy.

Požiadavky na systém:

  • Udržiavanie konštantnej teploty 21±1°C chladiacej vody na vstupe do HPDC zariadení pri vonkajšej teplote vzduchu -19°C – 39 °C.
  • Ekonomická prevádzka – riadenie výkonu hlavných prvkov systému v závislosti na potrebe chladiacej vody.
  • Kontinuálne monitorovanie a autonómna regulácia kvality technologickej vody.

Riešenie

Navrhnutý chladiaci systém je projektovaný tak, aby boli garantované výstupné parametre aj v prípade najnepriaznivejších podmienok, napr. zvýšená vonkajšia teplota. Nadriadený systém kontinuálne monitoruje
hydraulické a taktiež aj elektrické parametre jednotlivých uzlov, na základe ktorých reguluje výkon kompresorových chladiacich zariadení a čerpacích agregátov, čím je možné dosiahnuť značné úspory elektriny. Pre maximalizáciu prevádzkovej spoľahlivosti systému sú všetky meracie prvky a tak isto aj cirkulačné čerpadlá zdvojené, čiže v prípade poruchy je možná ich oprava bez potreby odstavenia systému. Sekundárna strana chladiaceho okruhu je prepojená s pôvodným systémom, čiže aj pôvodný systém môže byť zásobovaný demineralizovanou vodou upravenou reverznou osmózou.

Výhody nášho riešenia

Chladiaci systém umožňuje kontinuálnu dodávku chladiacej vody požadovanej kvality aj v prípade zmeny prevádzkových podmienok a náhleho nárastu potreby chladiacej vody. Projektovaný výkon rešpektuje hydrometeorologické pomery lokality inštalácie, čiže počas celého roka je k dispozícií dostatočný chladiaci výkon.